Logo

Government of Nepal

Medical Education Commission
Eligibility Certificate

 Instructions   Register
तपाईसँग पहिले नै User Account भए Login गरेर Eligibility request पठाउनुहोस् । User Account छैन भने मात्र Register गरेर Eligibility request पठाउनुहोस् । माथिका निर्देशनहरू (Instructions) पढेर मात्र अगाडि बढ्नुहोस् ।

If you already have User Account, Login and add Eligibility request. You can request new Eligibility with your existing User Account. If you do not have User Account, click Register and create User Account. Read Instructions before you proceed.

© 2024 - MEC